รู้ได้อย่างไร ? ว่าเป็นไข้เลือดออก

อาการในผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก และจุดแดงที่ผิวหนังได้ แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2
โดยเป็นเชื้อที่ต่างชนิดกับครั้งแรกอาจเป็นไข้เลือดออก ซึ่งมีอาการสำคัญแบ่งออกได้ ระยะคือ
1. ระยะไข้ ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกือบตลอดเวลา มักมีหน้าแดง เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน และอาจมีจุด
แดงตามลำตัว แขนขาระยะนี้จะเป็นราว 2-7 วัน

หมวดหมู่สินค้า

ข่าวสารล่าสุด