โรนิลเจล เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

รายละเอียดสินค้า

โรนินเจล    กำจัดแมลงสาบ

เลขที่ อย. วอส. สารออกฤทธิ์ Fipronil….0.05% w/v

วิธีใช้ : หยดเจล 1-3 หยดต่อ 1 ตารางเมตร หรือ สามารถเพิ่มบริมาณตามจำนวนของแมลงสาบ ลักษณะการออกฤธิ์ เมื่อแมลงสาบกินเหยื่อจะส่งผลต่อระบบประสาท

อ่อนแรงหยุดกินอาหาร และตายในที่สุดเมื่อมีแมลงสาบตัวอื่นมากินซากต่อกัน จะทำให้แมลงสาบตัวนั้นตายตามไปด้วยจึงเป็นการตายแบบต่อเนื่อง

 

 

Ronin gel 
for eradicating cockroaches
No. AorYor. WorAorSor. Fipronil active ingredient ….0.05% w/v
How to use: Use 1-3 drops of gel per 1square meter or the amount can be increased following the number of cockroaches. The active function is that when the cockroaches have eaten the baits,
 it will have an effect on their nerve system. They will become weak, cannot eat, and will die eventually. When other cockroaches eat also, they will die in serial.

หมวดหมู่สินค้า

ข่าวสารล่าสุด