เหยื่อกำจัดปลวก XTERM

Tel : 02-9254840-42 ,061-919-5888
: 081-710-4726,083-289-4593
Line1 : biotechsystem
Facebook : www.facebook.com/biotechs
Email : biotech.s@hotmail.com
ขอราคา : คลิ๊กกรอกแบบฟอร์ม

 

 

 

รายละเอียดสินค้า

ปลวก
ตัวทำลายล้างอย่างเงียบเชียบ
ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่มัอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในรัง ชอบที่มืดและอับชื้น
โดยมีปลวกงานทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร และป้อนอาหารให้นางพญาปลวก ราชาปลวก
ปลวกทหาร และปลวกตัวอ่อน

วรรณปลวก

รูปปลวกกินบ้าน

อะไรคืออาหารของปลวก
อาหารของปลวก ใต้ดินจะเป็นไม้โดยเฉพาะ และวัสดุที่มีเซลลูโลสของไม้ ในลำไส้
ของปลวก มีโปรโตซัวที่ผลิตเอมไซม์สำหรับการย่อยเซลลูโลส ปลวกสามารถกัดฉีกไม้ชิ้นเล็กๆ
ด้วยฟันกรามลักษณะเหมือนเลื่อย ปลวกมักเข้าทำลายอาคารและไม้แปรรูป วงกบประตู วงกบ
หน้าต่าง กรอบบัวของพื้นอาคาร  ฝ้าเพดาน พื้นไม้ปาร์เก้ วอลเปเปอร์ พลาสติก วัสดุที่ทำจากกระดาษ
และใยผ้าต่างๆ ผลของการทำลายและกัดกินของปลวกจะสูญเสียโครงสร้าง อันสวยงามของพื้นไม้
พื้น พรม รูปภาพ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่อวเรือน และกระดาษที่มีค่า

จะรู้ได้อย่างไรว่าปลวกขึ้นบ้านแล้ว?

 • ปลวก จะไม่ขึ้นมาเดินบนพื้นผิวเพื่อหาอาหาร ส่วนใหญ่คุณจะพบตัวปลวกก็ต่อเมื่อมันได้เข้ามาแล้ว
  อย่างไรก็ตามคุณสามารถดูได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสัญญานเตือนว่าอาจจะมีปลวก
  มีแมลงเม่าในบ้านหรือรอบๆบ้าน โดยเฉพาะใกล้แสงไฟหลังจากฝนตก
 • พบทางเดินปลวก จากพื้นดินเข้าสู่ตัวบ้าน หรือขี้ดินเป็นทางบนพื้นกำแพง
 • พบปีกแมลงเม่าที่สลัดออกอยู่ใกล้ประตูและกรอบหน้าต่าง
 • สีที่ทาบนผิวไม้โปร่งร่อน เมื่อเคาะมีเสียงกลวง
 • มีเสียงการเคลื่อนไหวอย่างวุ่นวายเมื่อเคาะบนพื้นผิวไม้

ทำไมควรใช้เหยื่อกำจัดปลวก

การใช้น้ำยากำจัดปลวกโดยวิธีอัดลงดิน ต้องใช้การขุดเจาะให้เป็นรูภายในบริเวณบ้านและนอกบ้าน
ทั้งยังต้องใช้น้ำยาเคมีในปริมาณที่มากเพื่ออัดลงไปใต้ดินน้ำยาเคมีเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้าง
และสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ระบบเหยื่อกำจัดปลวก จะเป็นวิวัฒนการใหม่ในการกำจัดปลวกระบบนี้ประกอบด้วยพลาสติกทรงกระบอก
ซึ่งใส่ใต้ผิวดินรอบบ้าน ภายในพลาสติกทรงกระบอกนี้จะมีชิ้นไม้ กระดาษ กล่องกระดาษ หรือวัสดุที่ทำ
จากเซลลูโลส ซึ่งจะทำหน้าที่ “สังเกตการณ์” ตรวจดูปลวก เมื่อปลวกมากินอาหารเหล่านี้แล้ว
ก็จะเติมเหยื่อกำจัดปลวกลงไป

เหยื่อจะมีผลต่อปลวกงานมาก เมื่อมันได้พบเหยื่อแล้วจะแจ้งให้พรรคพวก ในรังรู้ว่ามีแหล่งอาหาร การแจ้ง
ข้อความนี้จะผ่านทาง ฟิโรโมนของปลวกงานที่เดินเป็นทางมาจากรัง
ดังนั้นปลวกงานตัวอื่นก็จะเดินตามทางกลิ่นฟิโรโมน นี้มายังแหล่งอาหารใหม่

123456

สารออกกฤทธิ์ที่อยู่ในเหยื่อกำจัดปลวก
สารออกฤทธิ์ที่ใช้เหยื่อกำจัดปลวกมี 2 ชนิด คือ :
สารควบคุมการเจริญเติบโต (Insect Growth Regulator-IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุม
การเจริญเติบโตเป็นโฮโมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารน้ำจะยับยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบ
ซึ่งรู้จักกันในนามของสารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors-CSI) หลังจากปลวก
ได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้อย่างสมบูรณ์
ซึ่งในที่สุดปลวกจะตายทั้งรัง

เอ็กซ์เทอม มีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร และกำจัดปลวก ได้อย่างไร

 • เอ็กซ์เทอม คือนวัตกรรมของระบบเหยื่อกำจัดชนิดใหม่ที่ให้ผลเร็ว โดยอาศัยพฤติกรรมตาม ธรรมชาติ
  ของปลวกที่แบ่งอาหารให้กันในกลุ่ม ตามกระบวนการที่เรียกว่า “Trophallaxis”
 • เอ็กซ์เทอม ถูกออกแบบมาเป็นเม็ดกลมที่บรรจุในตลับซึ่งง่ายต่อการติดตั้ง สำหรับสถานีบนดิน
  ขนาดกระทัดรัด ดูทันสมัย และป้องกันปลวกได้เป็นอย่างดี
 • เอ็กซ์เทอม บรรจุในตลับที่มีช่องว่างเล็ก ๆ กระจายทั่วตลับ เพื่อให้ปลวกสามารถเข้ากินได้อย่างสะดวก
  ตัวตลับยังถูกออกแบบมาให้เหยื่ิอสามารถดูดซับความซื้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความอร่อยให้กับตัวเหยื่อ
 • สารออกฤทธิ์ใน เอ็กซ์เทอม คือสารยับยั้งการลอกคราบซึ่งผสมอยู่ในเซลลูโลสในรูปแบบเม็ด และบรรจุ
  ในตลับ ดังนั้นจึงมีแต่ปลวกเท่านั้นที่เข้ากินเหยื่อ จึงไม่กระทบต่อแมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม
 • เอ็กซ์เทอม เหยื่อกำจัดปลวก ใช้ง่าย สะอาด สะดวก ตั้งแต่ตัวสถานีจนถึงตัวเหยื่อ และการเติมเหยื่อ
  สามารถทำได้อย่างนิ่มนวล โดยลดการรบกวน การกินเหยื่อของปลวกได้น้อยที่สุด

รู้ได้อย่างไรว่าปลวกถูกกำจัดแล้ว

 • โดยทั่วไป เราจะสังเกตเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวของปลวกภายในสถานี
 • พบซากปลวกที่ตายแล้วกระจายอยู่ในสถานี และมีราขึ้นรอบๆ สถานี
 • ปลวกที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่สามารถควบคุมทิศทางการเดินได้
 • ปริมาณปลวกงานลดลงในขณะที่ปริมาณปลวกทหารสูงขึ้น

เหยื่อกำจัดปลวก

หมวดหมู่สินค้า

ข่าวสารล่าสุด