Black Hole เครื่องพร้อมสเปรย์ กำจัดแมลงวัน

รายละเอียดสินค้า

Black Hole (สเปรย์กำจัดแมลงวัน)
สารออกฤทธิ์  Citronella oil 12% w/v

วิธีใช้
ใช้กับเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ โดยติดตั้งเครื่อง
พร้อมใส่สเปรย์ Black Hole เข้าไปในเครื่อง
และติดตั้งตามบริเวณที่ต้องการใช้กับจัดแมลงวัน

สถานที่ : สามารถติดตั้งได้ทุกบริเวณที่ต้องการเช่น
ร้านอาหาร บ้านเรือน ร้านค้า หรือบริเวณที่เป็นแหล่งบินของแมลงวัน

หมวดหมู่สินค้า

ข่าวสารล่าสุด