รู้ได้อย่างไร ? ว่าเป็นไข้เลือดออก

อาการในผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก และจุดแดงที่ผิวหนังได้ แต่ถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2 โดยเป็นเชื้อที่ต่างชนิดกับครั้งแรกอาจเป็นไข้เลือดออก ซึ่งมีอาการสำคัญแบ่งออกได้ ระยะคือ

อ่านต่อ »