ทรายกำจัดลูกน้ำยุง

โมติเวท

ประโยชน์ ใช้กำจัดลูกน้ำยุงนาน 4 เดือน
วิธีใช้ 1.ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ในอัตราส่วน 1 กรัม (1/5 ช้อนชา)
ต่อน้ำ 10 ลิตร 2.ใส่แจกันรองขาตู้ แจกันดอกไม้ ใช้ในอัตรา 1/10 ช้อนชา
วิธีการเก็บรักษา เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และ
สัตว์เลี้ยง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หมวดหมู่สินค้า

ข่าวสารล่าสุด